Ban kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh vừa đến khảo sát tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại một số doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *