Chiều nay , Ban kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức thông qua báo cáo  kết quả khảo sát , giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *