Chiều nay, Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết và báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *