Sáng nay, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án tại một số xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc huyện Tam Bình. Đoàn đã đến khảo sát trực tiếp tại xã Bình Ninh và xã Ngãi Tứ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *