Chiều nay, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2019.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *