Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2019, chiều nay Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long đến giám sát kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tại Sở Tài Chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *