Chiều ngày 23/10, Ban kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về thu – chi ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Tam Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *