Tiếp tục kế hoạch khảo sát, giám sát về công tác ứng phó với biến đổi khí  hậu, hạn hán xâm nhập mặn tại một số điạ phương, các sở ngành trong tỉnh, hôm nay Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long đến khảo sát tại huyện Trà Ôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *