Chiều nay, Ban kinh tế ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9. Ông Lê Quang Trung- ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *