Hôm nay, Ban Kinh tế – ngân sách- HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết  trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa 9  sắp  tới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *