Để chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9, hôm nay, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *