Chiều nay, Ban kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long họp đóng góp ý kiến về nội dung, kế hoạch giám sát trong 6 tháng cuối năm 2017 theo nghị quyết đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *