Ban Kinh tế ngân sách – HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *