Ban dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức sơ kết hoạt động quý I và đề ra kế hoạch hoạt động quý II/2014 với một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng chính trị xã hội của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân lao động .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *