Năm 2013, Ban dân vận đã tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự thảo Luật đất đai sửa đổi và lãnh đạo Đại hội các hội đoàn thể 2013-2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *