Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến làm việc tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long về thực hiện các  phong trào vận động trong những tháng đầu năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *