Sáng nay, Ban chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp đã sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm. Ông Phan Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *