Thừa ủy quyền của Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Vĩnh Long, chiều nay , Đại tá Phạm Văn Lạc – phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh,  đã công bố ý định diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố Vĩnh Long năm 2016. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, thành phố, các xã, phường có liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *