Năm 2014, tình hình vi phạm trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long còn diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi và quy mô ngày càng lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *