Sáng nay, Ban Chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Long về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35), tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo 35, các bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh. Ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *