Ban chỉ đạo “ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018” đã tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức sự kiện quan trọng này. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *