Đường điện cao thế 500 KW Bắc Nam. Công trình tháo chua rửa phèn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khu lọc hóa dầu Dung Quất. Không chỉ mang đậm dấu ấn với những công trình kinh tế trọng điểm quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt–Bác Sáu Dân, chú Chín Hòa còn gần gũi, bình dị trong lòng của người dân, bởi ông chưa bao giờ quên lo chuyện kinh tế, đời sống của nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *