Ngày 30/7, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó CT UBND tỉnh, Trưởng Ban CĐ Kỳ thi TN THPT năm 2020 tỉnh Vĩnh Long đã đến kiểm tra cơ sở vật chất in sao và gặp gỡ Ban in sao đề thi Kỳ thi TN THPT năm 2020 trước khi các thành viên vào cách ly thực hiện nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *