Gần 40 năm chiến tranh lùi xa,  nhưng mất mát hy sinh trong lòng những người mẹ mất con, người vợ mất chồng vẫn đau đáu, se sắt.  Tri ân những mất mát và sự hy sinh lớn lao đó, Đảng và Nhà nước ta đã phong tặng những bà mẹ ấy là “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *