Thực hiện lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, sáng nay, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh để báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *