Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người chỉ huy và cơ quan, sáng  nay, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long tiến hành tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp tỉnh và chỉ đạo các đơn vị  tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵng sàng chiến đấu  lần 1 năm 2019. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *