Sau 7 ngày hoạt động, chiều nay Hội chợ Nông nghiệp- Công nghiệp- Thương mại Vĩnh Long năm 2018 đã bế mạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *