Hiện cả nước có gần 1,3 triệu phương tiện giao thông đang thế chấp giấy tờ gốc tại các ngân hàng. Chủ của phương tiện này có nguy cơ bị công an xử phạt vì lưu thông không mang giấy tờ gốc mà chỉ mang theo bản đăng ký phô tô công chứng và có chứng nhận của ngân hàng đang giữ giấy tờ gốc. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *