Vĩnh Long là một trong các tỉnh có diện tích cây ăn trái nhiều nhất ở đồng bằng Sông Cửu Long với hơn 44.900 ha. Trước cao điểm của mùa mưa lũ năm nay, tỉnh Vĩnh Long đã và đang tập trung thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ an toàn cho vườn cây ăn trái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *