Trẻ em luôn là đối tượng được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ không chỉ của cả gia đình mà là của toàn xã hội. Việc đánh đập con, cháu không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là hành động trái với đạo đức xã hội, là hành vi coi thường pháp luật, xã hội lên án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *