Vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm được đại biểu đặt ra với lãnh đạo các ngành: Công thương, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đại biều đề nghị giải trình làm rõ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.    

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *