Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đi đôi với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên thời gian qua ấp Phước Bình A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã vận động được đông đảo nhân dân tự nguyện đóng góp công sức và tiền của xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, đèn đường chiếu sáng, cột cờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *