Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, những vết thương da thịt cũng ngày một nhạt dần theo năm tháng. Nhưng vết thương lòng của những người mẹ có chồng, con hy sinh trong cuộc chiến tranh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc thì mãi vẫn còn hiện hữu. Tuy không thể xóa mờ vết thương lòng ấy, nhưng những chính sách chăm lo kịp thời của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng của các thế hệ hôm nay cũng phần nào giúp các mẹ được ấm lòng hơn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *