Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần đảm bảo tính kế thừa và bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng, trong nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ huyện Long Hồ luôn quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *