Theo thống kê, từ đầu năm đến nay hệ thống thư viện trong toàn tỉnh đã phục vụ trên 200 ngàn lượt người đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *