Tại Vĩnh Long, 4 tháng đầu năm chỉ số sản xuất  của ngành công nghiệp  tăng 10,13% so cùng kỳ năm trước . 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *