Phát huy tiềm năng và lợi thế đặc thù, khách du lịch đến Vĩnh Long trong giai đoạn 25 năm tái lập tỉnh tăng bình quân 12%/năm, với tổng lượng khách du lịch trong giai đoạn này đạt gần 5 triệu lượt khách, trong đó có trên 1 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt trên 1.100 tỷ đồng.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *