Đến nay sau 25 năm, ngành CN-TTCN tỉnh Vĩnh Long có bước phát triển khá và đóng góp đáng kể vào tỷ trọng GRDP tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *