Thắm nhuần lời dạy của Bác “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, thời gian qua, các ngành, các cấp tỉnh Vĩnh Long chú trọng đến việc trồng cây xanh, trong đó có việc trồng cây xanh phân tán và đã có những kết quả đáng ghi nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *