Thời gian qua huyện Vũng Liêm đã thực hiện có hiệu quả  cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đem lại lợi ích thiết thực, giúp những mảnh đời khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *