Theo kế hoạch, từ ngày 10  đến 15/11/2015, Trung tâm xúc tiến thương mại  tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức “Hội chợ Thương mại – Nông nghiệp 2015” tại huyện Vũng Liêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *