Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên họp bất thường để thông qua các tờ trình, dự thảo báo báo thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. Ông Lê Quang Trung, Ủy viên thường vụ  tỉnh ủy, Phó Chủ  tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *