Ngày 1/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp thường kỳ tháng 7/2018. Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *