Hôm nay (25/10), Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long họp phiên bất thường thông qua 16 tờ trình của các Sở: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên – Môi trường và Nội vụ. Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *