Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội khóa 15 là kỳ họp quan trọng để các đại biểu thảo luận, xem xét nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội, phòng chống dịch bệnh và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước. Hướng về kỳ họp này, cử tri tỉnh Vĩnh Long cũng đã bày tỏ sự tin tưởng, cũng như gửi gắm những ý kiến, kiến nghị đến quốc hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *