Đánh cắp số phận

Sử dụng nguyên liệu từ những loại nông sản sẵn có tại địa phương, áp dụng các phương pháp kỹ thuật để chiết suất dược chất tốt cho sức khoẻ, tạo ra những sản phẩm có chứa dược liệu và tiện dụng, đáp ứng xu hướng tiêu dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *