Từ một cơ sở gia đình sản xuất các sản phẩm truyền thống, Ba Khánh đã không ngừng đổi mới về tư duy và hệ thống sản xuất để nâng cao năng suất, hiệu quả và đa dạng hóa sản phẩm. Đồng thời, nâng cao được tiêu chuẩn chất lượng cho các sản phẩm truyền thống từ hạt gạo, góp phần xây dựng thương hiệu “vị ngon truyền thống theo tiêu chuẩn quốc tế”, từng bước đưa sản phẩm địa phương đi xa hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *