Bưởi Năm Roi là loại trái cây đặc sản nổi tiếng của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long với diện tích khoảng 1.900 ha, trong đó có 50 hecta sản xuất đạt chứng nhận Global GAP và 200 hecta đạt chứng nhận VietGAP. Việc tiếp tục đầu tư xây dựng các vùng trồng đạt tiêu chuẩn an toàn là điều kiện quan trọng để các cơ sở, doanh nghiệp có sản phẩm bưởi Năm Roi đạt chứng nhận OCOP phát huy tiềm năng và mở rộng thị trường tiêu thụ cho loại trái cây đặc sản này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *