Hợp tác xã sản xuất – dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt được thành lập vào năm 2017, là đơn vị tiên phong của tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh phía Nam trong việc chuyển đổi quy trình sản xuất lúa gạo sang phương pháp hữu cơ, sinh học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *