Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà.

Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà cho người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)

(Theo Công văn 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y Tế).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *